Документ № 7/13-19 від 31.08.2016 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

06.09.2016


ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

31.08.2016 м. Дружківка №7/13-19
 
Про затвердження Порядку розгляду електронних петицій у Дружківській міській раді

З метою забезпечення реалізації права громадян на звернення до Дружківської міської ради з електронними петиціями, відповідно до ст. 23¹ Закону України «Про звернення громадян», Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронні петиції»», керуючись ст.ст. 25, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок розгляду електронних петицій у Дружківській міській раді(додаток).

2. Загальному відділу виконавчого комітету Дружківської міської ради (Кухарова) забезпечити в установленому порядку оприлюднення даного рішення шляхом розміщення у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради.

3. Відділу з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконавчого комітету Дружківської міської ради (Сігора) забезпечити створення на головній сторінці офіційного веб-сайту Дружківської міської ради банеру «Електронні петиції».

4. Відповідальність за виконання, дотримання строків надання інформації за розглядом петицій покладається на посадових осіб або виконавчий орган місцевого самоврядування до компетенції якого належать питання, зазначені в петиції.  

5.Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Дружківської міської ради Курило І.В.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, законності та правопорядку (Григоренко).

  

Міський голова                                                                 В.С. Гнатенко


Додаток
                                                                                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                              рішенням міської ради

31.08.2016 № 7/13-19

     Порядок розгляду електронних петицій у Дружківській міській раді

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок розгляду електронних петицій у Дружківській міській раді (далі - Порядок) розроблений відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

1.2. Порядок визначає основні вимоги до подання, розгляду, підготовки відповідей на електронні петиції, адресовані Дружківській міській раді.

1.3. Електронна петиція – особлива форма колективного звернення, розміщеного на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради, яке за умови набрання необхідної кількості підписів на його підтримку, обов’язкове до розгляду в особливому порядку.

1.4. Петиція, адресована Дружківській міській раді, повинна стосуватись питань, з урахуванням її повноважень та компетенції, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно-правовими актами, відповідати інтересам всієї територіальної громади м. Дружківка.

1.5. Автором (ініціатором) подання електронних петицій (далі – автор (ініціатор)) може бути громадянин України або особа, яка не є громадянином України і законно знаходиться на її території.

1.6. Організаційне забезпечення прийняття та розгляду електронних петицій, адресованих Дружківській міській раді, здійснюють загальний відділ виконкому Дружківської міської ради (Кухарова) та відділ з організаційної, юридичної роботи, внутрішньополітичних питань та контролю виконкому Дружківської міської ради (Сігора) згідно з розподілом обов’язків.

РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

2.1. Для створення електронної петиції її автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму та розміщує текст петиції на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради.

2.2. Предметом електронної петиції можуть бути будь-які питання, віднесені до компетенції відповідного органу, якому вона адресована. Електронна петиція подається в електронній формі і повинна містити:

- суть звернення з обґрунтуванням необхідності його розгляду та вирішення;

- прізвище, ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної пошти.

2.3. Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та вислови порнографічного, еротичного або сексуального характеру, матеріали та вислови, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт і послуг.

2.4. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

2.5. Електронна петиція оприлюднюється на веб-порталі Дружківської міської ради впродовж 2 робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором).

2.6. У разі невідповідності електронної петиції вимогам пунктів 1.4, 2.2 і 2.3 цього Порядку оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється автору (ініціатору) не пізніше строку, встановленого для оприлюднення.

2.7. Відповідальна особа направляє автору (ініціатору) повідомлення про оприлюднення або мотивовану відмову в оприлюдненні петиції на електронну адресу, вказану під час реєстрації.

2.8. Автор (ініціатор), якому відмовлено в оприлюдненні електронної петиції, може виправити недоліки та подати цю ж петицію повторно.

РОЗДІЛ ІІІ. ЗБІР ПІДПИСІВ НА ПІДТРИМКУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

 3.1. Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному веб-сайт Дружківської міської ради є датою початку збору підписів на її підтримку.

3.2. Для підтримки петиції учасник проходить електронну реєстрацію, зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, електронну адресу.

3.3. Повторні та однакові за змістом петиції, збір підписів за підтримку яких вже триває, не оприлюднюється, про що повідомляється автору (ініціатору) петиції.

3.4. Підписи, надіслані від однієї і тієї ж особи, з однієї і тієї електронної адреси, визнаються недійсними та не враховуються при підрахунку підписів.                

3.5. Розгляд електронної петиції, яка адресована Дружківській міській раді, здійснюється за умови збору на її підтримку не менше ніж 175 підписів громадян протягом не більше 60 календарних днів з дня оприлюднення петиції.

3.6. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на її підтримку, реєструється та розглядається в порядку, передбаченому для розгляду звернень громадян, відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

РОЗДІЛ ІV. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПЕТИЦІЇ

4.1. Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не більше 10 робочих днів з дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

4.2. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка в установлений строк набрала необхідну кількість голосів на її підтримку, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради не пізніш як через 3 робочих дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання - не пізніш як через 2 робочих дні після отримання такої петиції.

4.3. Про підтримку або непідтримку електронної петиції, адресованої органу місцевого самоврядування, публічно оголошується на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради.

4.4. Якщо петиція містить клопотання щодо її розгляду на громадських слуханнях, міська рада організовує і проводить громадські слухання або консультації з громадськістю та строк розгляду такої електронної петиції продовжується на строк, необхідний для проведення таких засідань, слухань відповідно до вимог законодавства.На розгляд запрошується, у разі необхідності автор (ініціатор), якому надається право представити свою електронну петицію та який може делегувати право представляти свою електронну петицію представнику.

4.5. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

4.6. У випадку, передбаченому пунктом 4.4, інформація про дату розгляду електронної петиції надсилається її автору(ініціатору) на електронну адресу, вказану під час реєстрації, та публікується на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради.

4.7. Відповідь на електронну петицію не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Дружківської міської ради в мережі Інтернет, а також надсилається у письмовому вигляді автору (ініціатору) електронної петиції та відповідному громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної петиції.

4.8. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігаються протягом не менше трьох років з дня оприлюднення петиції.

Секретар міської ради                                                                    І.О. Бучук

Порядок розгляду електронних петицій у Дружківській міській раді підготовленозагальним відділом виконкому міської ради.

Начальник загального відділу

виконкому міської ради                                                                 Ю.І. Кухарова