Виконавча служба

 

Внутрішньо переміщена особа

Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Забороняється їх дискримінація при здійсненні ними будь-яких прав і свобод на підставі, що вони є внутрішньо переміщеними особами.

Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Важливо пам’ятати, що за внутрішньо переміщеними особами зберігаються всі права людини та громадянина, передбачені чинним законодавством. Переселенець може їх отримувати за місцем переселення, але для цього, разом з паспортом він повинен мати довідку про взяття на облік.

У відповідності до ст. 9 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» внутрішньо переміщена особа має певні права та обов’язки .

Внутрішньо переміщена особа має право на :

 • єдність родини;
 • сприяння органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права у пошуку та возз’єднанні членів сімей, які втратили зв’язок внаслідок внутрішнього переміщення;
 • безпечні умови життя і здоров’я;
 • створення належних умов для її постійного чи тимчасового проживання;
 • оплату вартості комунальних послуг, електричної та теплової енергії, природного газу в місцях компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечках із збірних модулів, гуртожитках, оздоровчих таборах, будинках відпочинку, санаторіях, пансіонатах, готелях тощо) за відповідними тарифами, встановленими на такі послуги та товари для населення;
 • забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку цей термін може бути продовжено;
 • забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством;
 • надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я;
 • влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;
 • отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;
 • проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування;

Внутрішньо переміщена особа зобов’язана :

 • дотримуватися Конституціїта законів України, інших актів законодавства;
 • повідомляти про зміну місця проживання структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за новим місцем проживання протягом 10 днів з дня прибуття до нового місця проживання. У разі добровільного повернення до покинутого постійного місця проживання внутрішньо переміщена особа зобов’язана повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районних, районних у місті Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад за місцем отримання довідки не пізніш як за три дні до дня від’їзду;
 • у разі виявлення подання внутрішньо переміщеною особою завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки про взяття на облік відшкодувати фактичні витрати, понесені за рахунок державного та місцевих бюджетів у результаті реалізації прав, передбачених цим Законом.

Права споживачів


  Державна реєстрація місця проживання новонародженої дитини

            Згідно Закону України “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послух” від 10.12.2015 року  888-УІІІ внесено зміни до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, зокрема до ст.6, якою передмачено, що за бажанням батьків чи одного з них документи, передбачені цією статтею для реєстрації місця проживання дитини, можуть бути подані органам державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини. Органи державної реєстрації актів цивільного стану направляє зазначені документи органам реєстрації для реєстрації місця проживання новонародженої дитини.

            02.03.2016 року Урядом прийнято постанову № 207, якою, зокрема, затверджені Правила реєстрації місця проживання.

            Пунктом 3 Правил передбачено, що реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування знійснюється виконавчим органом сільської, селищної або міської ради, сільським головою на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради.

            Пунктом 18 Правил визначено перелік документів, необхідних для проведення реєстрації місця проживання  дитини:

 • заява за формою, наведеною у додатку 7 до Правил;
 • свідоцтво про народження;
 • квитанція про сплату адміністративного збору;
 • документ, що підтверджують право на проживання в житлі, ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійсюється за згодою власника/співвласника житла, наймича та членів сім”ї (зазначені документи не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);
 • документ, що посвідчує особу представника (одного з батьків).

            Батьки або інші законні представники зобов”язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.   

            Відповідно до ст.11-1 Закону за реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір:

            1) у разі звернення особи протягом встановленого цим Законом строку у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;

            2) у разі звернення особи з порушенням встановленого строку у розмірі 0,0255   розміру мінімальної заробітної плати.

            Працівник органу реєстрації в день звернення особи або її представника чи в день отримання документів, зокрема від органів державної реєстрації актів цивільного стану  приймає відповідне рішення і оформлює довідку про реєстрацію місця проживання.

            У разі подання документів, необхідних для реєстрації місця проживання новонародженої дитини через Дружківський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області під час реєстрації народження дитини  оформлена довідка повертається до відділу або за бажанням того з батьків (представників), хто подав заяву, може бути видана у відповідному органі реєстрації, центрі надання адміністративних послуг, надіслана поштою, про що робиться відповідна відмітка  у заяві.


Державна реєстрація розірвання шлюбу

(за спільною заявою про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей)

 

       Дружківський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області інформує про можливість громадян розірвати шлюб за спільною згодою, якщо у подружжя немає спільних неповнолітніх дітей.

Заява подається до органу реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання подружжя або одного з них.

Документи, необхідні для подачі заяви про реєстрцію розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей :

- паспорта чоловіка та дружини;

- свідоцтво про шлюб;

- посвідчення про приписку до призовної дільниці, або тимчасове посвідчення, або військовий квиток військовозобов'язаного чоловіка або дружини ;

- квитанція про сплату державного мита ;

При прийнятті заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, особам роз'яснюються порядок і умови державної реєстрації розірвання шлюбу, а також момент його припинення.

Якщо один із подружжя через поважну причину (у зв'язку з тяжкою хворобою, тривалим відрядженням, проживанням у віддаленій місцевості) не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, або прирівняну до неї, від його імені може подати другий із подружжя.

Той із подружжя, який бажає відновити своє дошлюбне прізвище, повинен письмово заявити про це у відділі державної реєстрації актів цивільного стану під час державної реєстрації розірвання шлюбу.

Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться у присутності подружжя після закінчення одного місяця від дня подання заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, якщо вона не була відкликана.

Якщо подружжя через поважну причину не може з'явитися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану для державної реєстрації розірвання шлюбу в установлений для них день, строк такої реєстрації на письмове прохання подружжя може бути перенесений на інший день.

У цих випадках строк перенесення державної реєстрації розірвання шлюбу не може перевищувати одного року з дня подання заяви.

Якщо подружжя не з'явилося для проведення державної реєстрації розірвання шлюбу і не повідомило про причину неявки протягом трьох місяців з дня подання відповідної заяви, заява втрачає чинність.

Якщо один із подружжя через поважну причину не може з'явитись для державної реєстрації розірвання шлюбу, він може під час подачі заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, або впродовж місяця письмово повідомити орган державної реєстрації актів цивільного стану про згоду реєстрації розірвання шлюбу за його відсутності та зазначити місцезнаходження органу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого слід надіслати свідоцтво про розірвання шлюбу. У разі надсилання письмового повідомлення підпис на ньому того з подружжя, який не може з'явитися, повинен бути нотаріально засвідченим.

Той із подружжя, який змінив своє прізвище у зв'язку з державною реєстрацією шлюбу і буде відсутній при державній реєстрації розірвання шлюбу, повинен зазначити в заяві про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, про бажання надалі іменуватись цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище.

Якщо особа під час державної реєстрації розірвання шлюбу змінила прізвище, то на першій сторінці паспорта громадянина України у формі книжечки робиться відмітка про те, що зазначений документ підлягає обміну в місячний строк у зв'язку зі зміною прізвища при державній реєстрації розірвання шлюбу.

       У разі розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану шлюб припиняється у день державної реєстрації розірвання шлюбу.

         Шлюб розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

      В день реєстрації розірвання шлюбу кожному з подружжя видається свідоцтво про розірвання шлюбу.

 


Правовий статус студента


Правовий порадник з прав людини


Об'єднанні територіальні громади


Гарантоване право на отримання земельної ділянки


Соціальні гарантії встановлені законом України "Про державний бюджет України на 2019 рік"


 Проведення обрядів заручин, весіль та ювілеїв весіль

        Дружківський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області повідомляє, що у відділі можливо отримати платні послуги з державної реєстрації актів цивільного стану та інших юридично значущих дій, в тому числі проведення урочистих обрядів весіль, ювілеїв весіль та заручин.

       «Заручини» – обряд, який проходить за бажанням молодят в день подачі заяви про державну реєстрацію шлюбу. В урочистій обстановці наречений, отримавши благословення від батьків, робить нареченій пропозицію і дарує їй обручку. Наречена в знак згоди зв’язати своє життя з коханим приймає цей подарунок і в кульмінаційний момент свята молоді оголошують про дату державної реєстрації шлюбу.
        Ще одним важливим дійством є проведення обряду урочистої реєстрації  шлюбу. Реєстрація шлюбу відбувається за участі молодят, їх батьків, рідних, друзів, колег у залі урочистих подій відділу.

        Для більш незабутніх вражень за бажанням наречених працівники відділу пропонують виїзну церемонію одруження за межами відділу.
       Також відділом проводяться індивідуальні обряди ювілеїв весіль, де вшановуються ювіляри подружнього життя.

        Запрошуємо всіх бажаючих до Дружківського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області для проведння вищезазначених індивідуальних обрядів. Розмір плати за проведення таких обрядів уточнюйте у спеціалістів відділу.


“Послуга веб-порталу “Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану”

          Дружківський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області інформує, що Міністерством юстиції на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України з 26 червеня 2015 запроваджено пілотний проект, який надав змогу фізичним особам подавати заяви до відділів державної реєстрації актів цивільного стану через мережу Інтернет з використанням веб-порталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану». Метою запуску сервісу є спрощення процедури отримання адміністративних послугу сфері державної реєстрації актів цивільного стану  та підвищення ефективності роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану.

Через веб-портал кожен має можливість подати до відділу державної реєстрації актів цивільного стану наступні заяви:

-про державну реєстрацію шлюбу,

- про державну реєстрацію розірвання шлюбу,

- про державну реєстрацію зміни імені,

- про внесення змін до актового запису цивільного стану, їх поновлення та анулювання,

- про повторну видачу свідоцтв та витягів з державного реєстру актів цивільного стану громадян, або звернення щодо їх формування.

Крім того, з використанням функціональних можливостей Веб-порталу користувач може здійснити попередній запис на відвідування відділу державної реєстрації актів цивільного стану із зазначенням зручних дати та часу з вказаних вище питань, а також з питань державної реєстрації народження, смерті.

Звертаємо Вашу увагу, що заяви повинні містити електронний цифровий підпис фізичної особи або бути підписаним під час її особистого звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.

Адреса Веб-порталу «Зверненнь у сфері державної реєстрації актів цивільного стану»:  http://dracs.minjust.gov.ua

Головний спеціаліст Дружківського

міського відділу державної реєстрації

актів цивіьного стану Головного

територіального управління юстиції


 Інформація про запровадження Електронного сервісу з проставлення апостиля

                З 20 листопада 2015 року запроваджено Електронний реєстр апостилів, що проставляються на офіційних документах, які видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що видаються нотаріусами України.

            Згідно наказу Міністерства юстиції України № 2268/5 від 11.11.2015 року “Порядок проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, оформлюються нотаріусами України” проставлення апостиля здійснюєтья за допомогою програмних засобів ведення Електронного реєстру апостилів.

            Проставлення апостиля здійснюється за заявою будь-якої особи, яка подає відповідний документ, шляхом ії особистого звернення до територіальних органів Міністерства юстиції України або надіслання заяви про проставлення апостиля поштовим зв”язком до Міністерства юстиції України чи його територіальних органів.

            Поштовим зв”язком може бути надіслана заява про проставлення апостиля виключко з-за кордону та для проставлення апостиля на документах про державну реєстрацію актів цивільного стану.

            Посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України за допомогою програмних засобів ведення Реєстру формує заяву, на якій заявник за умови відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній, проставляє власний підпис.

            Після проставлення підпису така заява реєструється у Реєстрі. Для проставлення апостиля заявник пред”являє посадовій особі

            - документ, що посвідчує його особу;

            - оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в  установленому порядку;

            - документ про оплату послуги з проставлення апостиля.

             За результатом прийняття заяви та документів, поданих для проставлення апостиля, заявнику у разі його особистого звернення до територіальних органів Міністерства юстиції України видається відривна частина заяви, що містить відомості про номер заяви, дату її прийняття, кількість поданих документів, прізвище, ім”я та по батькові заявника і суму сплачених коштів за надання послуг з проставлення апостиля.

            Документи подані для проставлення апостиля, розглядаються Міністерством юстиції України.

            За результатами розгляду заяви та поданих документів посадова особа Міністерства юстиції України проставляє апостиль або відмовляє у його проставлені, формуючи за допомогою програмних засобів ведення Реєстру відповідний електронний документ з накладанням власного електронного цифрового підпису та проставлення на документ електронного цифрового підпису (печатки) Міністерства юстиції України.

            За результатом розгляду заяви та поданих документів для проставлення апостиля посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України, до якого було подано документи шляхом особистого звернення заявника, інформує його, використовуючи контактні дані, зазначені у відповідній заяві. Посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України візуалізує на папері апостиль, сформований за допомогою програмних засобів ведення Реєстру у формі електронного документа.

            Документи, подані для проставлення апостиля, можуть видаватися також іншій особі на підставі відповідної довіреності, наданій такій особі заявником.

            У разі відмови в проставлені апостиля посадова особа територіального органу Міністерства юстиції України за допомогою програмних засобів ведення Реєстру візуалізує на папері та видає завнику або іншій особі, зазначеній у заяві, повідомлення про відмову в проставленні апостиля, а також документи, подані для проставлення апостиля.

            Установлена плата за надання послуги з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, що оформлюються нотаріусами України і призначених для використання та території інших держав для:

            -  громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства- 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян- 51,00 грн.;

            - юридичних осію- 5 неоподатковувані мінімуми доходів громадян.

            Реквизити квитанції для оплати послуг за проставлення апостиля:

Банк отримувач: (ЄДРПОУ):37993783;

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП);

МФО: 899998

Рахунок отримувача: 33210879026001    

Призначення платежу: за проставлення апостиля      

Код класифікації доходів бюджету: 22012500 

 

Міста України, які беруть участь в реалізації пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу у скорочені строки

      Дружківський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Донецькій області інформує, що згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 року № 502-р “Про затвердження реалізації пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу” з метою створення сприятливих умов для отримання фізичними особами адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, та забезпечення реалізації гарантованого державою права на шлюб, зокрема для учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, громадяни України мають право зареєструвати шлюб у скорочені строки.

       Міста - учасники  пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу у Донецькій області  :

- Маріуполь, Бахмут, Волноваха, Лиман, Покровськ.

         Міста - учасники  пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу по Україні:

- Київ, Львів, Одеса, Херсон, Сєвєродонецьк, Вінниця, Дніпро, Луцьк, Миколаїв, Кам'янець- Подільський, Рівне, Житомир, Харків, Ужгород, Чернівці, Івано-Франківськ, Суми, Тернопіль, Чернігів, Кривий Ріг, Запоріжжя, Біла Церква, Бориспіль, Кропивницький, Станиця Луганська, Білгород-Дністровський, Полтава, Кременчук, Чугуїв, Хмельницький, Черкаси, Хотин, Ковель, Нововолинськ, Нікополь, Кам'янське, Коростень, Мукачево, Тячів, Олександрія, Вознесенськ, Первомайськ Миколаївської області, Ізмаїл, Дубно, Сарни, Тростянець Сумської області, Генічеськ, Нова Каховка, Канів, Сміла, Вижниця, Володимир-Волинське, Радомишль, Вишгород, Трускавці, Чорноморськ, Ромни,  Чортків, Умань, Ніжин та с.Білозір'я Черкаського району Черкаської області, с.Кам'яниця Ужгородського району Закарпатської області.


 


"Відповідальне батьківство"