Цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу у м. Дружківка на 2018 рік

Питання протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу є одним із пріоритетних напрямів регіональної політики в сфері охорони здоров'я і соціального розвитку. На сьогодні епідемічна ситуація характеризується високим рівнем поширення ВІЛ-інфекції серед представників різних груп населення. У зв'язку з тим, що переважна більшість ВIЛ-інфікованих є особами працездатного та репродуктивного віку, епідемія негативно впливає на соціально-економічний розвиток країни та створює загрозу національній безпеці.

З метою стабілізації епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, надання якісних і доступних послуг з профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції відділ охорони здоров’я Дружківської міської ради ініціював розробку Цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в м. Дружківка на 2018 рік, яку було одноголосно затверджено під час чергового пленарного засідання сесії міської ради. Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок асигнувань місцевого бюджету, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяг фінансування Програми визначатиметься, виходячи з конкретних завдань Програми та реальних можливостей бюджету. На медикаменти для лікування опортуністичних інфекцій, молочні суміші для малюків, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів та обстеження на ВІЛ у 2018 році передбачені кошти в обсязі 133,6 тис. грн. В ході виконання Програми очікується зменшення кількості нових випадків інфікування ВІЛ серед населення міста, зменшення кількості випадків інфікування внаслідок передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини, забезпечення доступу представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до участі у профілактичних програмах, безперервного лікування препаратами антиретровірусної терапії людей, які живуть з ВІЛ-інфекцією та хворих на СНІД, які цього потребують, а також 100 % охоплення учнів загальноосвітніх шкіл та студентів навчальних закладів програмами профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування у них здорового способу життя.