До уваги споживачiв, якi мають пiльги на оплату житлово комунальних послуг

Звертаємо увагу на змiну порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.   Починаючи з жовтня 2019 року вiдповiдно до Закону України вiд 09.11.17 № 2189-VIII «Про житлово-комунальнi послуги» пiльга надається у грошовiй формi. Розрахованi органами соцiального захисту населения суми пiльг перераховуватимуться АТ «Ощадбанк» для   подальшого проведения ним розрахунків з надавачами   послуг за кожного конкретного пiльговика (безготiвкова форма).

Пiльговикам, якi подали заяву до органу соцiального захисту населения на отримания пiльги  готiвкою, виплата  буде здiйснюватися у готiвковiй формi у зазначений у заявi спосiб (банк або пошта). У зв'язку з цим платiж за послугу нараховується у повному обсязi, без врахування знижки, яка надається пiльговику. У разi отримання готiвки пiльговик має сплатити спожитi послуги повнiстю. Iншi пiльговики сплачують, як i ранiше, частину платежу,   а   суму   пільги   за них   перерахує надавачу послуг АТ «Ощадбанк» (за наявностi даних про номер мобiльного телефону пiльговик ompимає iнформацiйне повiдомлення вiд бaнку про проведенi платежi).

Враховуючи, що вiдповiдний механiзм запроваджується в Українi вперше, через неточностi в даних з технiчних причин можуть бути випадки ненарахування окремим особам суми пiльги за жовтень 2019 року. У такому разi рекомендуємо звернутися до органу соцiального захисту населення за мiсцем проживания. Сума пiльги у такому випадку за жовтень буде донарахована в наступному мiсяцi.