Про здійснення контролю за додержанням законодавства про працю

У зв'язку набуттям чинності Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019   № 823 “Деякі питання здійснення державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю”

(далі - Постанова), яка затверджує Порядки здійснення державного контролю та нагляду за додержанням законодавства про працю, а також відновлює право органів місцевого самоврядування здійснювати контроль за працею з питань: своєчасного та у повному обсязі оплати праці; дотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці; оформлення трудових відносин.

У новій Постанові передбачені чіткі підстави для проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань, а саме: за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю; за інформацією Держстату, Державної податкової служби, Пенсійного фонду України та інші.

Також додано низку нових підстав, а саме: за дорученням Прем’єр-міністра України; за зверненням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; за запитом народного депутата; у разі невиконання вимог припису. Проте було виключено таку підставу, як заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску у розмірі, що перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника. Крім того, уточнено тривалість трудових перевірок. Цей строк не може перевищувати 10 робочих днів незалежно від класу підприємства.

Змінилася процедура накладення штрафу за виявлені правопорушення. За новими правилами, за результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складається акт перевірки й, в разі виявлення порушень вимог законодавства про працю, – припис щодо їх усунення. Проте, за порушення у вигляді використання праці неоформлених працівників одночасно виноситься і припис, і штраф.

Відповідні штрафи будуть накладатися на підставі: рішення суду про оформлення трудових відносин із працівником, який виконував роботу без укладення трудового договору; акта, складеного за результатами заходу державного контролю за додержанням законодавства про працю або зайнятість населення, здійсненого у зв'язку з невиконанням вимог припису; акта, складеного за результатами заходу державного контролю за додержанням законодавства про працю, у ході якого виявлено факти використання праці неоформлених працівників; акта про неможливість проведення інспекційного відвідування/невиїзного інспектування; акта перевірки ДПС, її територіального органу, у ході якої виявлені порушення законодавства про працю.

Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» мінімальна заробітна плата у 2019 році складає 4173 грн та у погодинному розмірі – 25,13 грн. За порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову відповідальність у таких розмірах: 30 мінімальних зарплат, за кожного працівника, це 125 190 грн. за наступні порушення: фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору; оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час; виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску; 10 мінімальних зарплат, за кожного працівника, це 41 730 грн.  за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (наприклад, за неоплату роботи в нічний час, роботу в вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати праці); 3 мінімальні зарплати, це 12 519 грн. за такі види порушень: порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі; 1 мінімальна зарплата  за порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених вище.

Суб'єктам господарської діяльності треба приділити дуже велику увагу щодо правильного оформлення наказів про прийняття працівників на роботу, оскільки за можливе визнання недійсного наказу загрожує штраф у 125 190 грн, а якщо наказ оформлений правильно, але  несвоєчасно повідомлено Державну податкову службу про прийняття працівника на роботу, то таке порушення коштуватиме 4 173 грн.

Крім того, ст. 41 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність на керівника підприємства від 8 500 грн. до 17 000 грн. за фактичний допуск працівника без укладення трудового договору. Отже, фактичний допуск одного працівника до роботи без трудового договору (без наказу) може коштувати 142 190 грн. (125 190 грн. + 17 000 грн.) + виплата такому працівникові заробітної плати у розмірі не нижче середньої заробітної плати за відповідним видом економічної діяльності у регіоні у відповідному періоді. 

Шановні роботодавці! Будьте пильні! Не чекайте проведення перевірки, своєчасно і правильно оформляйте найманих працівників, виплачуйте і відображайте в звітності реальну зарплату. Шановні працівники! Пам’ятайте, офіційне працевлаштування та легальна заробітна плата збільшать ваші пенсійні накопичення, соціальні гарантії та дадуть змогу скористатись своїм трудовим правом.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Управління соціального захисту населення 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Дружківської міської ради