Міська комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей на 2016 – 2017 роки

І. Загальні положення

Міська комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей на 2016 – 2017 роки  (далі – Програма) направлена на  сприяння  реалізації Законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх родин.

ІІ. Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма

Суспільно-політична ситуація в Україні (проведення Антитерористичної операції (далі – АТО) в східних  областях України) зумовлює значне збільшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення морально-психологічного стану.

Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, а також сім’ям, члени яких загинули або постраждали під час проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб, забезпечення їх потреб у соціальному обслуговуванні та психологічній підтримці.

Програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової та іншої соціальної підтримки мешканців міста, яких скеровують у зону проведення антитерористичних операцій (надалі – АТО), та членів їх родин, сприяння вирішенню питань матеріально-побутового забезпечення учасників АТО, соціально-побутових питань осіб, які брали участь в АТО та членів їх сімей, під час проведення АТО.

У рамках Програми передбачається надання медичної, психологічної та соціальної підтримки учасникам АТО та членам їх сімей (у тому числі надання матеріальної допомоги); допомога постраждалим під час проведення АТО, допомога родинам під час проведення АТО, соціальний супровід сімей учасників АТО тощо.

Програма на даний час має пріоритетне значення та потребує залучення як фінансових ресурсів місцевих бюджетів так і інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

ІII. Мета Програми

Метою Програми є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей та родин під час проведення АТО, підтримання їх належного морально-психологічного стану, поліпшення ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО та членів їх родин, створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного ставлення до даної категорії громадян.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів досягнення мети Програми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми

Мету даної Програми передбачається досягнути шляхом:

- надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО та сім'ям,  у яких один із членів сім’ї виконує обов’язки в зоні АТО;

- надання учасникам АТО та членам їх сімей, комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг;

- забезпечення потреб у медичному обслуговуванні та підтримання рівня здоров'я учасників АТО, у тому числі шляхом міських лікувальних закладів, денних стаціонарів.

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету. Також передбачається залучення коштів за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством. Термін виконання Програми – 2016 – 2017 роки.

V. Завдання і заходи Програми та результативні показники

Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування відповідно до чинного законодавства за рахунок місцевого бюджету та інших джерел згідно із заходами, зазначеними у розділі VII. Також благодійної (спонсорської) допомоги та заходів, що не потребують фінансування.

На час розроблення даної Програми у м. Дружківка знаходяться на обліку 69 учасників бойових дій з числа АТО, це 20 сімей  учасників АТО та понад 40 дітей.

Результативний показник Програми – забезпечення всебічної підтримки з боку держави і суспільства зазначеним категоріям громадян, у тому числі дітям загиблих учасників АТО, гідне вшанування пам'яті полеглих захисників Вітчизни.

Виконання визначених даною Програмою заходів підвищить рівень соціального захисту, поліпшить соціально-психологічний мікроклімат в родинах учасників АТО, а також дасть можливість сім'ям отримати додаткові соціальні гарантії та адресні допомоги, сприятиме вирішенню інших соціально-побутових питань.

Також виконання заходів Програми сприятиме підвищенню рівня довіри до владних інститутів у суспільстві, позитивного ставлення до військовослужбовців, патріотичного виховання молодого покоління.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Загальний контроль за виконанням Програми здійснюється виконавчим комітетом Дружківської міської ради.

Організаційне супроводження виконання Програми у 2016-2017 роках здійснюватиме управління соціального захисту населення Дружківської міської ради.

Організацію та виконання Програми здійснюють структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, підприємства, установи, організації міста.

Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми:

- моніторинг, аналіз та звітність про виконання заходів Програми відповідними структурними підрозділами міської ради, підприємствами, установами, організаціями та надання управлінню соціального захисту населення Дружківської міської ради відповідних інформацій щокварталу;

- надання управлінням соціального захисту населення Дружківської міської ради узагальненої інформації про хід виконання Програми Департаменту соціального захисту населення Донецької обласної військово-цивільної адміністрації та керівництву Донецької обласної військово-цивільної адміністрації щокварталу до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом.

VII. Напрями реалізації та заходи Програми

 

№ з/п

Перелік заходів Програми

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис.грн.

Очікуваний

результат

Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам та сім’ям  учасників АТО

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)м. Дружківки, управління соціального захисту населення  Дружківської міської ради

Місцевий бюджет

100,00

Матеріальна підтримка учасників АТО та членів їх родин

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників бойових дій з числа АТО

Управління соціального захисту населення  Дружківської міської ради

Державний бюджет

В межах фінансування

Поліпшення стану здоров’я учасників АТО

Надання послуг з психологічної реабілітації учасників бойових дій з числа АТО

Управління соціального захисту населення  Дружківської міської ради

Державний бюджет

В межах фінансування

Поліпшення психологічного стану учасників АТО

Надання послуг з професійної адаптації (підвищення кваліфікації, перепідготовки)  учасників бойових дій з числа АТО

Управління соціального захисту населення  Дружківської міської ради

Державний бюджет

80,0

Забезпечення можливості реалізувати себе у суспільстві

Поліпшення житлових умов учасників АТО та членів їх сімей, які цього потребують

Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради

Державний бюджет,  позабюджетні кошти

В межах бюджетних призначень із залученням коштів небюджетних джерел

Забезпечення житлом за порядком, встановленим чинним законодавством

Сприяння реалізації права на безоплатну передачу земельних ділянок із комунальної власності учасникам  АТО

ВідділДержгеокадастру у м.Дружківці Донецької області

Місцевий бюджет

128,0

Поліпшення майнового стану учасників АТО, членів сімей  (соціально-побутових умов)

Забезпечення безкоштовним оздоровленням та відпочинком дітей учасників АТО

Відділ  з питань культури, сім’ї, молоді, спорту  та туризму Дружківської міської ради, відділ освіти Дружківської міської ради

Обласний бюджет

25,0

Поліпшення соціального захисту сімей учасників АТО

Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів  - дітей учасників АТО

Відділ освіти Дружківської міської ради

Місцевий бюджет

95,0

Поліпшення соціального захисту сімей учасників АТО

Забезпечення безкоштовним харчуваннямвихованців дошкільних навчальних закладів з числа дітей учасників АТО

Відділ освіти Дружківської міської ради

Місцевий бюджет

45,0

Поліпшення соціального захисту сімей учасників АТО

Звільнення дітей учасників АТО від сплати за додаткові освітні послуги у державних і комунальних навчальних закладах

Відділ освіти Дружківської міської ради

-

Не потребує

Соціальний захист сімей учасників АТО та членівсімей учасників АТО

Першочергове влаштування до дошкільних навчальних закладів дітей дошкільного віку, один з батьків-військовослужбовців яких знаходиться у зоні АТО

Відділ освіти Дружківської міської ради

-

Не потребує

Соціальний захист сімей учасників АТО

Надання психологічної допомоги сім'ям та учасникам АТО

Дружківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, громадські організації (за згодою)

-

Не потребує

Психологічна реабілітація

Надання безоплатної правової допомоги щодо захисту прав учасників АТО, членів сімей учасників АТО

Сектор з юридичних питаньвідділу з організаційної, юридичноїроботи, внутрішньополітичних питаньта контролю виконкому Дружківської міської ради                                                                                                         

-

Не потребує

Правова допомога

Надання комплексу соціальних послуг сім'ям учасників АТО

Дружківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління соціального захисту населення Дружківської міської ради

-

Не потребує

Запобігання потраплянню сімей у категорію тих, що перебувають у складних життєвих обставинах, коли батьки не можуть належним чином виконувати батьківські обов'язки

Налагодження співпраці з громадськими, благодійними,релігійними організаціями з метою залучення коштів з не бюджетних джерел для надання натуральної допомоги сім'ям учасників АТО, які її потребують

Відділ  з питань культури, сім’ї, молоді, спорту  та туризму Дружківської міської ради, Дружківський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)м. Дружківки

-

Не потребує

Залучення гуманітарної допомоги

Надання індивідуальних профорієнтаційних послуг учасникам АТО, в тому числі із застосуванням психодіагностичного тестування, з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці та надання психологічної підтримки

Дружківський міський центр зайнятості(за згодою)

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах кошторису

Забезпечення  конкурентоспроможності учасників АТО на міському  ринку праці. Допомога в пошуку роботи (постійної, тимчасової).Психологічна підтримка учасників АТО

Удосконалення практики індивідуальної роботи з кожною особою з числа учасників АТО, що звернулась до служби зайнятості, з метою збільшення обсягів їх охоплення активними заходами сприяння зайнятості.

Дружківський міський центр зайнятості(за згодою)

Кошти Фонду загальнообов’язко-вого державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах кошторису

Забезпечення соціального захисту учасників АТО на ринку праці.Забезпечення  конкурентоспроможності учасників АТО на міському  ринку праці..Допомога в пошуку роботи (постійної, тимчасової).Психологічна підтримка учасників АТО

Проведення тематичних семінарів для учасників АТО

Дружківський міський центр зайнятості(за згодою)

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах кошторису

Забезпечення соціального захисту учасників АТО на ринку праці. Допомога в пошуку роботи (постійної, тимчасової).Психологічна підтримка учасників АТО

Проведення семінарів з техніки пошуку роботи для учасників АТО

Дружківський міський центр зайнятості(за згодою)

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах кошторису

Забезпечення соціального захисту учасників АТО на ринку праці. Забезпечення  конкурентоспроможності учасників АТО на міському  ринку праці. .Допомога в пошуку роботи (постійної, тимчасової).Психологічна підтримка учасників АТО

Залучення учасників АТО до участі у групових та масових профорієнтаційних заходах: ярмарках професій, вакансій,  презентаціях професій, презентаціях роботодавців, днях відкритих дверей, тематичних семінарів

Дружківський міський центр зайнятості(за згодою)

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах кошторису

Забезпечення соціального захисту учасників АТО на ринку праці.Забезпечення  конкурентоспроможності учасників АТО на міському  ринку праціДопомога в пошуку роботи (постійної, тимчасової)

Сприяння постійній та тимчасовій зайнятості учасників АТО

Дружківський міський центр зайнятості(за згодою)

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах кошторису

Забезпечення соціального захисту учасників АТО на ринку праціЗабезпечення  конкурентоспроможності учасників АТО на міському  ринку праці Допомога в пошуку роботи (постійної, тимчасової)

Сприяння самостійній зайнятості учасників АТО, в тому числі шляхом отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю для відкриття підприємницької діяльності

Дружківський міський центр зайнятості(за згодою)

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах кошторису

Забезпечення  конкурентоспроможності учасників АТО на міському  ринку праці Допомога в пошуку роботи (постійної, тимчасової)Упровадження різних видів професійного навчання учасників АТО на ринку праці міста

Сприяння зайнятості учасників АТО шляхом професійного навчання, в тому числі шляхом стажування на робочому місці, з метою підвищення їх конкурентноздатності на ринку праці

Дружківський міський центр зайнятості(за згодою)

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах кошторису

Забезпечення  конкурентоспроможності учасників АТО на міському  ринку праці Упровадження різних видів професійного навчання учасників АТО на ринку праці міста

Організація працевлаштування учасників АТО на новостворені робочі місця з наданням компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Дружківський міський центр зайнятості(за згодою)

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах кошторису

Забезпечення соціального захисту учасників АТО на ринку праціЗабезпечення  конкурентоспроможності учасників АТО на міському  ринку праці Допомога в пошуку роботи (постійної, тимчасової)

Запровадження соціального супровіду особистими консультантами учасників АТО у період підбору роботи, професійного навчання, працевлаштування, в тому числі шляхом виплати компенсацій єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, при проведенні постійно діючих ярмарків вакансій, міні-ярмарків з роботодавцями, інших профорієнтаційних заходів

Дружківський міський центр зайнятості(за згодою)

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах кошторису

Забезпечення  конкурентоспроможності учасників АТО на міському  ринку праці Допомога в пошуку роботи (постійної, тимчасової)

Організування одноразового отримання ваучера для осіб старше 45 років для підтримання  їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями, актуальними на місцевому ринку праці

Дружківський міський центр зайнятості(за згодою)

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

В межах кошторису

Забезпечення соціального захисту учасників АТО на ринку праціЗабезпечення  конкурентоспроможності учасників АТО на міському  ринку праці Упровадження різних видів професійного навчання учасників АТО на ринку праці міста

Сприяння у професійній підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації, залучення до участі у громадських та тимчасових роботах учасникам АТО та сім’ям  учасників АТО

Дружківський міський центр зайнятості(за згодою)

-

В межах бюджетних призначень

Сприяння соціалізації громадян, які зазнали стресових впливів

Надання безоплатної кваліфікованої стаціонарної медичної допомоги учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО закладами охорони здоров’я міста

Міський відділ охорони здоров’я Дружківської міської ради

Місцевий бюджет

60,0

Поліпшення індикативних показників здоров’я

Здійснення заходів щодо диспансеризації учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО

Міський відділ охорони здоров’я Дружківської міської ради

Місцевий бюджет

В межах бюджетних призначень

Поліпшення індикативних показників здоров’я

Забезпечення позачергового санаторно-курортного лікування дітей-інвалідів та дітей із сімей учасників АТО, в разі наявності медичних показань

КЗ «ЦПМСД»

Державний бюджет

В межах бюджетних призначень

Поліпшення індикативних показників здоров’я дітей із  сімей учасників АТО

Забезпечення безкоштовним зубо- та слухопротезуванням учасників АТО

КЗ «ЦПМСД»КМУ «Стоматологічна поліклініка»

Місцевий бюджет

60,0

Поліпшення індикативних показників здоров’я

Забезпечення учасників АТО та членів сімей загиблих учасників АТО безоплатними лікарським засобами для амбулаторного лікування в межах чинного законодавства

КЛЗ «ЦМЛ»КЗ «ЦПМСД»

Місцевий бюджет

60,0

Поліпшення індикативних показників здоров’я

Проведення необхідних інформаційно-просвітницьких заходів, пов’язаних із героїзацією осіб, які віддали життя за незалежність України, вшанування їх пам’яті з метою патріотичного виховання та консолідації українського народу

Відділ освіти Дружківської міської ради, відділ  з питань культури, сім’ї, молоді, спорту  та туризму Дружківської міської ради

Не потребує

Не потребує

Патріотичне виховання підростаючого покоління та консолідація українського народу.

Встановлення на території міста пам’ятних знаків, меморіальних дошок загиблим в АТО землякам - українським військовослужбовцям

Управління житлового та комунального господарства Дружківської міської ради

Місцеві бюджети, позабюджетні кошти

В межах бюджетних призначень із залученням коштів не бюджетних джерел

Увічнення пам'яті про загиблих учасників АТО

Створення у музейних, бібліотечних закладах тематичних виставок, експозицій, у тому числі фотовиставок, присвячених героїзму учасників АТО

Відділ  з питань культури, сім’ї, молоді, спорту  та туризму Дружківської міської ради

Місцеві бюджети, позабюджетні кошти

В межах бюджетних призначень із залученням коштів не бюджетних джерел

Підвищення рівня патріотизму серед населення

Організація зустрічей учнів з учасниками антитерористичної операції та волонтерами, які надають їм допомогу

Відділ освіти Дружківської міської ради відділ  з питань культури, сім’ї, молоді, спорту  та туризму Дружківської міської ради

Не потребує

Не потребує

Виховання патріотизму у дітей та молоді

Проведення лінійок та уроків пам’яті, засідань за круглим столом, конференцій, лекцій, виховних годин, бесід, вечорів, виставок малюнків та інших тематичних заходів,присвячених вшануванню пам’яті захисників, які віддали життя за незалежність України

Відділ освіти Дружківської міської ради відділ  з питань культури, сім’ї, молоді, спорту  та туризму Дружківської міської ради,

Не потребує

Не потребує

Виховання

патріотизму у дітей та молоді

ВЗАГАЛІ:                                                                                        653,00