Протоколи пленарних засідань VII скликання

Протокол першого  пленарного засідання  першої  сесії  vii скликання № 1

Протокол другого  пленарного засідання  першої сесії  vii скликання № 2

Протокол пленарного засідання другої сесії vii скликання

Протокол пленарного засідання третьої сесії vii скликання

Протокол пленарного засідання четвертої сесії vii скликання

Протокол пленарного засідання п'ятої сесії vii скликання

Протокол пленарного засідання шостої сесії vii скликання

Протокол пленарного засідання сьомої сесії vii скликання

Протокол пленарного засідання  восьмої сесії vii скликання

Протокол пленарного засідання дев'ятої  сесії vii скликання

Протокол пленарного засідання десятої сесії vii скликання

Протокол пленарного засідання одинадцятої  сесії vii скликання

Протокол пленарного засідання дванадцятої  сесії vii скликання

Протокол пленарного засідання тринадцятої сесії vii скликання

Протокол пленарного засідання чотирнадцятої сесії vii скликання

Протокол пленарного засідання п'ятнадцятої сесії vii скликання

Протокол пленарного засідання шістнадцятої  сесії vii скликання

Протокол пленарного засідання сімнадцятої  сесії vii скликання

Протокол пленарного засідання вісімнадцятої сесії vii скликання

Протокол пленарного засідання дев'ятнадцятої сесії vii скликання

Протокол пленарного засідання двадцятої  сесії vii скликання

Протокол пленарного засідання двадцять першої сесії vii скликання

Протокол пленарного засідання двадцять другої сесії vii скликання

Протокол пленарного засідання двадцять третьої   сесії  vii скликання

Протокол пленарного засідання двадцять четвертої   сесії vii скликання

Протокол пленарного засідання двадцять п'ятої сесії  vii скликання

Протокол пленарного засідання двадцять шостої сесії  vii скликання

Протокол пленарного засідання двадцять сьомої  сесії  vii скликання

Протокол пленарного засідання двадцять восьмоїсесії vii скликання

Протокол пленарного засідання двадцять дев'ятої  сесії vii скликання

Протокол пленарного засідання тридцятої сесії  vii скликання

Протокол пленарного засідання тридцять першої сесії  vii скликання

 Протокол пленарного засідання тридцять другої  сесії  vii скликання

 Протокол пленарного засідання тридцять третьоїсесії  vii скликання

 Протокол пленарного засідання тридцять четвертої сесії  vii скликання

 Протокол пленарного засідання тридцять п'ятої  сесії  vii скликання

 Протокол пленарного засідання тридцять  шостої  сесії  vii скликання

 Протокол пленарного засідання тридцять сьомої  сесії  vii скликання

Протокол пленарного засідання тридцять восьмої  сесії  vii скликання

Протокол пленарного засідання  тридцять дев'ятої сесії  vii скликання

Протокол пленарного засідання сорокової  сесії  vii скликання

Протокол пленарного засідання сорок першої сесії  vii скликання

Протокол пленарного засідання сорок другої сесії  vii скликання

Протокол пленарного засідання сорок третьої  сесії  vii скликання

Протокол пленарного засідання сорок четвертої  сесії  vii скликання

Протокол пленарного засідання сорок п'тої сесії  vii скликання

Протокол пленарного засідання сорок шостої  сесії  vii скликання

Протокол пленарного засідання позачергової сорок сьомої сесії  vii скликання

Протокол пленарного засідання сорок восьмої  сесії  vii скликання

Протокол пленарного засідання сорок дев’ятої сесії vii скликання

Протокол пленарного засідання позачергової п’ятдесятої сесії vii  скликання

Протокол пленарного засідання позачергової п’ятдесят першої сесії vii  скликання

Протокол пленарного засідання позачергової п’ятдесят другої сесії vii  скликання

Протокол пленарного засідання позачергової п’ятдесят третьої сесії vii  скликання

Протокол планерного засідання позачергової п’ятдесят четвертої сесії vii скликання 

Протокол планерного засідання позачергової п’ятдесят п'ятої сесії vii скликання