Громадяни які мають право на поліпшення житлових умов

1. Потребуючими поліпшення житловихумов визнаються громадяни:

 • забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається в порядку,встановлюваному Радою Міністрів УРСР і Українською республіканськоюрадою професійних спілок (згідно з п. 2.1 Постанови № 5 виконкому обласної ради народних депутатів і президіума обласної ради професійних спілок від 09.01.1985 року, на території Донецької області встановлено норму жилої площі для постановки на квартирний облік, у розмірі шість і менше квадратних метрів на одну особу).
 • які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарнимі технічним вимогам;
 • які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку зчим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членамисвоєї сім’ї;
 • які проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинкахдержавного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилогоприміщення в будинках житлово – будівельних кооперативів;
 • проживають тривалий час за договором найму (оренди) в будинках(квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;
 • які проживають у гуртожитках.

2. Право першочергового отримання жилих приміщень мають:

У першу   чергу   жилі   приміщення надаються потребуючим поліпшення житлових умов:

 • сім'ям воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняним до них у встановленому порядку особам;
 • Героям       Радянського Союзу, Героям       Соціалістичної Праці, а також особам,       нагородженим орденами Слави, Трудової Слави, "За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР" усіх трьох ступенів;
 • особам, які       хворіють   на   тяжкі       форми деяких хронічних захворювань, перелічених у списку захворювань, затверджуваному в установленому законодавством Союзу РСР порядку;
 • особам, зараженим       вірусом імунодефіциту людини       внаслідок виконання медичних маніпуляцій;
 • медичним працівникам, зараженим вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання службових обов'язків;
 • особам, які       перебували в складі       діючої армії в       період громадянської і Великої Вітчизняної воєн та під час інших бойових операцій по       захисту СРСР, партизанам громадянської і Великої Вітчизняної воєн, а також іншим особам, які брали участь у бойових операціях по захисту СРСР;
 • інвалідам праці       I і II груп та інвалідам I і II груп з числа військовослужбовців та осіб       рядового і начальницького складу Державної   служби       спеціального зв'язку та       захисту інформації України;
 • сім'ям осіб,       які   загинули при       виконанні державних або громадських обов'язків, виконанні обов'язку громадянина СРСР       по рятуванню життя людини,       по охороні соціалістичної власності і правопорядку або загинули       на виробництві внаслідок нещасного випадку;
 • робітникам і       службовцям,   які   тривалий   час         сумлінно пропрацювали у сфері виробництва;
 • матерям,       яким присвоєно звання "Мати-героїня", багатодітним сім'ям, сім'ям,       що виховують дітей-інвалідів, і одиноким матерям (батькам);
 • сім'ям при народженні близнят;
 • вчителям та       іншим педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів.
 • Законодавством Союзу   РСР         і   Української   РСР       право першочергового одержання жилого приміщення може       бути надано й іншим категоріям громадян.

3. Право позачергового отримання жилих приміщень мають:

Поза чергою жиле приміщення надається:

 • інвалідам Великої Вітчизняної війни і прирівняним до них у встановленому порядку особам протягом двох років з дати прийняття рішення про включення їх до списку на позачергове одержання жилого приміщення, а з них інвалідам першої групи з числа учасників бойових   дій   на території інших держав - протягом року з визначенням переважного права інвалідів Великої Вітчизняної війни і прирівняних до них у встановленому порядку осіб на одержання жилих приміщень перед всіма іншими категоріями позачерговиків;
 • громадянам, житло яких внаслідок стихійного   лиха   стало непридатним для проживання;
 • особам, направленим у порядку розподілу на роботу в іншу місцевість;
 • дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після   завершення   терміну   перебування   у сім'ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особам з їх числа у разі відсутності житла або неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 • громадянам, незаконно засудженим і згодом реабілітованим, у разі неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення;
 • дітям-інвалідам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім'ях піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття, у разі якщо за висновком медико-соціальної експертизи   вони   можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя;
 • сім'ям,   які мають п'ятьох і більше дітей, та у разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей;
 • особам, обраним на виборну посаду, коли це зв'язано   з переїздом в іншу місцевість;
 • членам сім'ї народного депутата України у разі його смерті в період виконання депутатських обов'язків у Верховній Раді України на постійній основі;
 • працівникам протитуберкульозних закладів у разі виникнення професійного захворювання на туберкульоз.

Поза чергою жиле приміщення може надаватися також в інших випадках, передбачених законодавством Союзу РСР і Української РСР.

Громадяни, які мають право на позачергове одержання жилих приміщень, включаються до окремого списку.

System.String[]