Законодавство

1. Житловий кодекс Української РСР http://zakon.rada.gov.ua/go/5464-10

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. N 422 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку  надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/422-2004-п

3. Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов,і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/470-84-п

4.Закон України від 10.04.1992 № 2269-XII «Про оренду державного та комунального майна» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2269-12

5. Закон України від 18.01.2018 № 2269-VIII «Про приватизацію державного і комунального майна» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2171-12

6. Постанова КМУ від 10.12.2003 № 1891 «Про затвердження оцінки майна» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF

7.Постанова КМУ від 31.08.2011 № 906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна»  http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/906-2011-%D0%BF

8. Постанова КМУ від 10.05.2018 № 432 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-2018-%D0%BF

9. Постанова КМУ від 10.05.2018 № 433 «Про затвердження Порядку відбору операторів електронних майданчиків для організації проведення електронних аукціонів з продажу об’єктів малої приватизації, авторизації електронних майданчиків та визначення адміністратора електронної торгової системи» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/433-2018-%D0%BF

10. Наказ ФДМУ від 06.04.2018 № 486 «Про затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів малої приватизації та Положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об’єктів великої приватизації» http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0529-18

11. Наказ ФДМУ від 25.05.2018  № 686 «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна»  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0711-18

12. Наказ ФДМУ від 17.05.2018 № 658 «Про затвердження Порядку ведення єдиної    бази даних звітів про оцінку»   http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0677-18

13. Положення про порядок передачі в оренду майна комунальної власності територіальної громади м. Дружківка  http://druisp.org.ua/dwfuploads/rish15ses014.doc